Fakturačné údaje
Bianka Novotková
IČO: 51930633
DIČ: 1124876654
IČ DPH: SK1124876654
Sídlo: Kútovská ulica 940/11 97101 Prievidza
Zápis: Číslo živn.registra: 340-42097, okresný úrad Prievidza

Bankové spojenie
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK18 7500 0000 0040 2744 9519
SWIFT: CEKOSKBX
Kód banky: 7500

Názov banky: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
Číslo účtu: 291025506/0300
SWIFT kód: CEKOCZPP
Kód banky: 0300

Kontakté údaje
Kontaktná osoba: Bianka Novotková
tel: +420 721 742 113
email: info@bodybends.com

Instagram: @bodybends


Prílohy:
- vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy ako príloha č. 1; Zobraziť PDF
- vzorový reklamačný protokol ako príloha č. 2. Zobraziť PDF